skip to Main Content

De ziZO groep

Soms lukt het een leerling niet om van ons gespecialiseerde onderwijsaanbod te profiteren in een groep van 10 -16 leerlingen. Er is dan teveel aan prikkels waardoor de leerling steeds afgeleid raakt en emotioneel zodanig in de war raakt dat de leerling niet meer in staat is mee te doen. Als dit zeer vaak voorkomt en alle hulp niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid voor de leerling en de groep, kan de leerling tijdelijk in de zeer intensieve zorg en onderwijsgroep, ziZO, geplaatst worden.
In deze groep bieden wij onderwijs in combinatie met jeugdhulp aan maximaal vier leerlingen. Het doel is de leerling zo te begeleiden dat hij of zij na verloop van tijd weer terug kan keren naar onderwijs in een grotere groep of een andere passende plek. Het IKC Zuid-kennemerland heeft één zo’n groep. Deze is gehuisvest op locatie Focus.

Back To Top
Neem contact op
X