skip to Main Content

Aanmelden voor gespecialiseerd onderwijs

Voor toelating tot gespecialiseerd onderwijs heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV). Afhankelijk van de onderwijsbehoefte kan de leerling een TLV-sbo of een TLV1 krijgen. Bij het aanvragen van de juiste TLV werken wij samen met de ouders/verzorgers en de school of instelling waar de leerling vandaan komt.
Hier gaat aan vooraf dat de ouders/verzorgers de keuze voor ons IKC hebben gekozen. Zij kunnen daarvoor een afspraak maken voor kennismakingsgesprek en rondleiding. Hiertoe nodigen wij hen uit contact op te nemen met de locatie van hun keuze, locatie Focus of locatie Satelliet (zie de gegevens op deze site onder Locaties).

Aanmelden voor jeugdhulp bij Kenter

Zowel cliënten als verwijzers kunnen een kind / gezin aanmelden. Dat kan via ons eigen digitale aanmeldformulier op onze algemene website https://kenterjeugdhulp.nl/aanmelden
Daarin kan ook een gedeelte door verwijzers ingevuld worden. Voor onze hulp is namelijk wel een verwijzing noodzakelijk.

Back To Top
Neem contact op
X