skip to Main Content

Wat houdt gespecialiseerd onderwijs binnen het IKC in? Is dit misschien de plaats is waar mijn kind een passende onderwijsplek kan krijgen? Kijkt u eens naar onderstaande vragen. Is het antwoord op één of meer vragen ja, dan zou het IKC wel eens een goede school zijn voor uw kind.

  1. Is uw kind moeilijk lerend, doet het erg de best, maar lukt het allemaal niet zo snel als bij de andere leerlingen? Verliest het daardoor de aansluiting en misschien zelfs het plezier in school?
  1. Heeft uw kind moeite met leren? Kan het zich niet zo lang concentreren en wordt het snel onrustig? Is het erg bang om het fout te doen en gaat het daardoor misschien zelf druk gedrag vertonen?
  1. Lukt het leren niet goed, terwijl uw kind wel de capaciteiten heeft? Is er sprake van een probleem in het contact met anderen? Is uw kind soms moeilijk te bereiken, lijkt het in een eigen wereldje te leven?
  1. Heeft uw kind moeite met het aannemen van opdrachten? Is het erg onrustig? Heeft het last van angsten? Reageert het snel boos of bazig op anderen?

Voor al deze leerlingen hebben we binnen onze twee IKC-locaties een passende onderwijsplek. Ze zitten niet allemaal in dezelfde afdeling. Bij de intake, maar ook als een leerling al op het IKC zit, kijken we wat de best passende plek is voor uw kind.

We hebben leerkrachten die een speciale opleiding hebben gevolgd om met kinderen te werken die een speciale onderwijsbehoefte hebben. Er werken specialisten met ons samen om de leerkrachten te adviseren bij de aanpak van elk kind. Er zijn therapeuten werkzaam die indien daar een indicatie voor is speciale therapieën kunnen verzorgen. Deze samenwerking tussen onderwijs en hulpverleners maken onze school tot een IKC, dé plek waar het meest passende onderwijs geboden kan worden.

Back To Top
Neem contact op
X