skip to Main Content

Partners hebben zelfde doel

Binnen het IKC Zuid-Kennemerland werken verschillende professionele partners samen aan hetzelfde doel. Onderwijs en begeleiding op maat bieden aan kinderen van 2 tot 13 jaar met een specifieke ondersteuningsvraag, leer- en/of gedragsprobleem. Door het bundelen van expertises in een integraal arrangement op maat, wordt gewerkt aan een stevige basis van waaruit kinderen kunnen functioneren in een veeleisende maatschappij. Bij het IKC draait het om het benutten van de kansen en mogelijkheden van elk kind. Dat gebeurt door het bieden van een unieke combinatie van onderwijs en (jeugd)zorg.

Kenter Jeugdhulp binnen het IKC

Kenter Jeugdhulp is binnen het IKC dé partner die de gespecialiseerde jeugd- en GGZ (opvoed)hulp zorg voor haar rekening neemt. Kinderen en hun gezinnen die dat nodig hebben, kunnen rekenen op professionele hulp die wordt geboden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door dagbehandeling aan hele jonge kinderen (3 jaar), een onderwijszorgklas (4-7 jaar) of diagnostiek voor alle leeftijden. Voor kinderen van 6-12 jaar die dreigen uit te vallen op het Speciaal (Basis) Onderwijs of het IKC is er ‘Zizo’: het Zeer Intensief Zorg Onderwijs Arrangement van het IKC. Ook ambulante, pedagogische coaching van een kind in zijn/haar omgeving bijvoorbeeld op school of thuis, is een mogelijkheid. Maar welke hulpvorm ook wordt gekozen: het betreft altijd hulp op maat, omdat elk kind en elke situatie anders zijn.

Als er zich situaties voordoen waarbij een beroep gedaan moet worden op andere vormen van gespecialiseerde jeugdhulp, kan Kenter putten uit een scala aan hulpvarianten die zij biedt. De voordelen van het IKC blijven hierbij onverminderd gelden: één team met één aanpak en een doorgaande lijn in leiding en begroting.
Om gebruik te maken van de hulp die Kenter biedt, is een verwijzing nodig van CJG of huisarts.

Meer over de hulp(varianten) van Kenter vindt u op www.kenterjeugdhulp.nl

Back To Top
Neem contact op
X