Voor professionals

Het Expertiseteam Zuid-Kennemerland

Het Expertiseteam Zuid-Kennemerland ondersteunt (reguliere) scholen in Zuid-Kennemerland bij allerlei vragen rondom leerlingen, groepen of schoolteams. Zij zijn beschikbaar voor consultatie en advies om het onderwijs op de huidige school passender te maken.

 

Samenstelling Expertiseteam Zuid-Kennemerland 

De experts zijn werkzaam op één van de drie locaties of zijn (tijdelijke) externe gedragsspecialisten.

Het expertiseteam is benaderbaar
beschikbaar en zichtbaar
om het onderwijs voor een kind
op de eigen school passender te maken

Het expertiseteam voor consultatie en advies

Heb je als reguliere school in de regio een vraag voor consultatie en advies, neem dan contact op met de coördinator van het expertiseteam. De coördinator verzamelt de hulpvragen op donderdag. De dinsdag daarop zijn de hulpvragen verdeeld onder het Expertiseteam. Binnen vijf werkdagen neemt de expert contact op met degene die de hulpvraag gesteld heeft.

Scroll to top