skip to Main Content

Hier staan we voor!

Het IKC is een plek met een veilig en positief klimaat waar ieder kind kan groeien en graag komt, waar samenwerking met ouders voorop staat.

Samen sterker. Zo luidt ons mission statement. Dat betekent dat we staan voor …

 • …  een passend onderwijsaanbod voor elk kind
  Zodat we er voor alle kinderen kunnen zijn en nooit een kind los hoeven te laten. We zijn de kast én de muur.
 • …  samenwerking en de kracht van gezamenlijkheid
  Binnen het IKC benutten partners elkaars expertises om kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden.
 • …  professionals die ook ‘ buiten de lijntjes’ kleuren
  Om oplossingen te kunnen vinden, durven we buiten de kaders te denken en vinden dat ook leuk. Alles in het belang van ‘onze’ kinderen.
 • …  goede samenwerking met ouders
  Ouders zijn onze (educatieve) partners. Verwachtingen over en weer zijn altijd helder. Samen beslissen we over het passend aanbod voor hun kind.
 • …  benutten en versterken van kennis en ervaring van partners
  Door de samenwerking leren we elkaar kennen en leren we van elkaars expertise.
 • …  één pedagogische visie en aanpak
  Daarover zijn en blijven we met elkaar in gesprek. Er is een gedeelde visie binnen het team die op breed draagvlak kan rekenen. Alle neuzen staan dezelfde kant op. De visie en aanpak zijn zowel op de werkvloer als bestuurlijk geborgd. Daarmee garanderen we continuïteit.
 • …  een stevig ‘wij-gevoel’
  Samen voelen we ons verantwoordelijk voor ónze kinderen.
 • …  samenwerking vanuit gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect
  We willen werken vanuit een open, eerlijke en nieuwsgierige professionele houding.
 • …  een breed aanbod
  We bieden onderwijs, behandeling, begeleiding, ondersteuning en opvoeding aan onze doelgroep(en).
 • …  snelle en passende ondersteuning
  We signaleren vroegtijdig en weten daarom tijdig welke ondersteuning nodig is.
 • …  een logische organisatie
  Eén team, aanpak, doorgaande lijn en leiding. We willen ons ontwikkelen naar één integrale organisatie.
 • …  een IKC dat in principe het hele jaar open is
 • …  huisvesting die aansluit bij onze visie en kernwaarden
  We zetten ons gebouw functioneel in.
 • …  een duurzaam en eigentijds onderwijsconcept
  Op het gebied van pedagogische aanpak, doorgaande lijnen, didactische afspraken en afstemming.

Hier gaan we voor!

De kansen van alle kinderen in Haarlem e.o. vergroten om volwaardig te kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen. Daar gaan we voor! In het IKC Zuid-Kennemerland helpen we kinderen om hun unieke talenten te ontdekken, te benutten én te versterken.

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Die samenleving begint op ons IKC. Geen enkel kind schrijven we af. Integendeel: als ze het elders niet redden, bieden wij kinderen een tweede kans. En zoveel meer kansen als maar nodig zijn. Want we voelen ons verantwoordelijk voor ieder kind. En dat blijven we doen; we laten kinderen niet meer los.

Kinderen verschillen. Dat begrijpen wij heel goed. Daarom gaan wij altijd uit van de individuele mogelijkheden en behoeften van een kind. Vanuit een realistisch zelfbeeld zetten we kinderen in hun kracht. Samen bouwen we aan zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfredzaamheid en weerbaarheid; dé basis voor een kind om te kunnen leren en zich goed te kunnen goed voelen. Zo halen we het beste uit kinderen.

Dat doen we met de ouders van onze kinderen. Zij zijn onze natuurlijke bondgenoten.

Ons IKC is meer dan zomaar een locatie. Het is een vertrouwde, veilige en stimulerende onderwijsomgeving van waaruit we kinderen houvast bieden, ook als het tijdelijk wat minder gaat. IKC Zuid-Kennemerland staat voor passend aanbod dichtbij huis. Voor structuur en een positief klimaat.

Back To Top
Neem contact op
X