skip to Main Content

De Laatste Ontwikkelingen

Op beide locaties werken we met een onderwijs-zorggroep. Dit is een groep met kleuters die begeleid worden door een leerkracht en een pedagogisch medewerker van Kenter Jeughulp. Zij werken samen in de groep, zodat de zorg geïntegreerd in de onderwijssetting geboden kan worden.

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 gaat de sbo-afdeling op locatie Satelliet samen verder met de Prof. Dumontschool binnen IKC Zuid-Kennemerland. Hierdoor krijgen we nog meer mogelijkheden om voor elk kind een passende onderwijsplek te organiseren, waar nodig in combinatie met zorg vanuit Kenter Jeugdhulp.

Met ingang van mei 2019 hebben we een herschikking van de leidinggevenden van het onderwijs binnen de twee IKC locaties doorgevoerd. Hierdoor hebben we bereikt dat elke locatie nu door één directeur voor het onderwijs wordt geleid. Deze geeft zowel aan de sbo-afdeling als aan de so-afdeling leiding in nauwe samenwerking met de leidinggevende van Kenter Jeugdhulp.

Back To Top
Neem contact op
X