Onderwijs en jeugdhulp

Voor welke leerlingen is het IKC Zuid-Kennemerland?

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar zijn er in Nederland soorten onderwijs:

 • Reguliere basisscholen
 • Gespecialiseerde scholen: voor speciaal basisonderwijs en voor speciaal onderwijs

Binnen IKC Zuid-Kennemerland wordt gespecialiseerd onderwijs gegeven en is ook jeugdhulp aanwezig. Wij kunnen kinderen meer hulp en aandacht geven dan een reguliere basisschool kan. Onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op verschillende vlakken. Er kan sprake zijn van behoefte aan ondersteuning op leergebied, op sociaal-emotioneel gebied, in de omgang met anderen, op het gebied van gedrag of bij een combinatie van voorgaande punten.

Om bij ons te mogen beginnen is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het gespecialiseerd onderwijs dat wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband. De school vraagt de TLV samen met de ouders en andere betrokkenen aan bij het samenwerkingsverband van de eigen regio. Lees verder over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV).  Als een kind aangemeld wordt voor een onderwijszorggroep, is naast een TLV ook een indicatie nodig voor jeugdhulp. Een CJG-coach of een huisarts kan deze indicatie afgeven.

 

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Op alle drie de locaties wordt onderwijs en jeugdhulp op maat geboden. Dat doet iedere locatie met een eigen jeugdhulppartner die op school aanwezig is. Dat is Kenter op de locaties IKC Schalkwijk en IKC Focus en Levvel op de locatie  IKC Schoterbos. Kinderen en hun gezin kunnen extra begeleiding of behandeling krijgen vanuit de jeugdhulp om zich op school, thuis en op straat prettig te voelen en goed met volwassenen en andere kinderen samen te leven.

Door goede begeleiding zien we vaak dat kinderen tot rust en tot bloei komen. Leerlingen kunnen soms na een tijd terug naar het reguliere onderwijs, anderen blijven bij ons tot groep 8 of een enkele keer stroomt een leerling eerder uit naar de middelbare school. We blijven steeds kijken wat de best passende plek is voor het kind en waar het beste aan de ondersteuningsbehoeften van het kind kan worden voldaan.

 • Kenter op IKC Schalkwijk en IKC Focus

  Kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben op onze scholen. Die wordt geleverd door de zorgprofessionals van Kenter Jeugdhulp. Kenter heeft veel expertise op het gebied van diagnostiek, ouder- en gezinsbegeleiding, speltherapie, traumatherapie, cognitieve gedragstherapie en IMH (het samenspel tussen omgeving, biologische factoren en de ouder-kindrelatie) voor het jonge kind en gezin. De pedagogische coaches van Kenter bieden specialistische begeleiding aan kind, leerkracht en ouder zodat zij allen versterkt verder kunnen. Daarnaast kijkt Kenter samen met onderwijs naar wat een kind en zijn omgeving nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hulpvragen kunnen gaan over emotieregulatie problematiek, sociale omgang, ontwikkelingsvragen en/of opvoedingsvragen.

   

 • Levvel op IKC Schoterbos

   

  Hulpverleners van Levvel begeleiden leerlingen voor wie het leren niet vanzelf gaat. Wij bieden hulp bij faalangst, laag zelfbeeld of moeite met emotieregulatie De begeleiding is onderdeel van het programma op school.

   

Over Kenter Jeugdhulp

Bij Kenter Jeugdhulp staan de veiligheid en ontwikkeling van het kind voorop. Kenter richt zich op het bieden van gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen én hun gezinnen.

Door het bundelen van
ieders expertise, kunnen
we kinderen echt
verder helpen

Over Levvel Jeugdhulp

Bij Levvel werken specialisten voor jeugd en gezin. Zij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg. Zodat ze met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. Levvel biedt alle hulp onder één dak: van opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp en zelfs complexe psychiatrische zorg.

De overeenkomsten, specialisaties en verschillen op de locaties

 • Speciaal basisonderwijs (SBO)

   

  Onze SBO-groepen bieden een passende plek aan leerlingen van 4 tot 13 jaar, die moeilijk tot leren komen in het basisonderwijs. De oorzaken kunnen heel verschillend zijn.

 • Speciaal onderwijs cluster 4 (SBO+)

  In onze SBO+ groepen zitten leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Het gaat dan bijna altijd om kinderen met gedragsproblemen waaruit leerproblemen kunnen ontstaan.

   

   

 • Onderwijszorggroep (OZG)

   

  In onze OZG-groepen krijgen de leerlingen zowel onderwijs als behandeling. Dit gaat altijd gepaard met intensieve samenwerking met ouders en inzet vanuit hulpverlening.

Scroll to top