skip to Main Content

Locatie Schalkwijk: Nieuws

Met ingang van 6 mei 2019 heeft er een herschikking plaatsgevonden van de leidinggevenden voor het onderwijs binnen het IKC. De bedoeling hiervan was om te komen tot één leidinggevende voor het gehele onderwijs op de IKC locatie. De leiding voor het onderwijs binnen locatie Schalkwijk is vanaf dat moment overgedragen aan dhr. Jaap van Langen. Hij was al de directeur van de SBO afdeling en heeft nu de leiding over de SO afdeling erbij gekregen. Omdat locatie Schalkwijk uit twee vestigingen bestaat, Dumont en Satelliet, is op elke vestiging een locatieleider aangesteld voor de dagelijkse gang van zaken. Mevr. Karen Flantua, die al werkzaam was op de locatie, geeft leiding aan vestiging Satelliet. Mevr. Marieke Kokkeel, hiervoor locatieleider op de SBO afdeling van locatie Focus, neemt de leiding van vestiging Dumont op zich.

Back To Top
Neem contact op
X