skip to Main Content

Locatie Schalkwijk: Groepen en Personeel

Met vertrouwen de toekomst tegemoet

Als leerlingen onze school verlaten, hopen wij dat ze positief terugkijken en veel hebben geleerd. Wij bieden de kinderen structuur, rust en regelmaat. Wij stellen voor ieder kind hoge, maar realistische, doelen vast die wij nastreven.

Wij verdelen onze leerlingen over de groepen op basis van hun leeftijd en hun onderwijs- en zorgbehoefte. Binnen die groepen leveren we zoveel mogelijk maatwerk. In het schooljaar 2019-2020 zijn onze leerlingen verdeeld over de volgende groepen op IKC ZK locatie Schalkwijk:

Vestiging Satelliet

 • 1 behandelgroep voor kinderen die nog geen vier jaar zijn
 • 1 onderwijs zorg klas waarin de kinderen naast onderwijs van hun leerkracht ook behandeling krijgen van een pedagogisch medewerker van Kenter Jeugdhulp
 • 2 observatie kleuterklassen voor speciaal (basis)onderwijs
 • 1 groep 3 voor speciaal onderwijs
 • 1 groep 4/5/6 voor speciaal onderwijs
 • 2 groepen 3 voor speciaal basisonderwijs
 • 1 groep 4 voor speciaal basisonderwijs
 • 1 groep 5 voor speciaal basisonderwijs

Vestiging Dumont

 • 2 groepen 6 voor speciaal basisonderwijs
 • 2 groepen 7 voor speciaal basisonderwijs
 • 2 groepen 8 voor speciaal basisonderwijs

Al deze groepen hebben een leerkracht en worden naar behoefte geassisteerd door taakleerkracht of een onderwijsassistent. Medewerkers van Kenter Jeugdhulp bieden ondersteuning, wanneer er naast onderwijs, ook speciale zorg nodig is voor een leerling om tot ontwikkeling te komen.

Back To Top
Neem contact op
X