skip to Main Content

De groepen

Focus Past!

Wij geloven in passend onderwijs. Wij verdelen onze leerlingen op basis van leeftijd over de groepen. Zo ontstaan er stamgroepen waarin kinderen met hun leeftijdgenoten zitten. Binnen die groepen leveren we maatwerk. In het schooljaar 2018-2019 zijn onze leerlingen verdeeld over de volgende groepen op IKC ZK locatie Focus:

 • 1 behandelgroep voor kinderen die nog geen vier jaar zijn
 • 1 onderwijs zorg klas waarin de kinderen naast onderwijs van hun leerkracht ook behandeling krijgen van een pedagogisch medewerker van Kenter Jeugdhulp
 • 1 groep 1-2 voor speciaal onderwijs
 • 1 groep 3-4 voor speciaal onderwijs
 • 1 groep 5-6 voor speciaal onderwijs
 • 1 groep 3-4 voor speciaal basisonderwijs
 • 1 groep 5-6 voor speciaal basisonderwijs
 • 1 groep 6-7 voor speciaal basisonderwijs
 • 1 groep 7-8 voor speciaal basisonderwijs
 • 1 groep 3-5 voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
 • 1 groep 6-7 voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
 • 1 groep 7-8 voor kinderen met een autisme spectrum stoornis
 • 1 ZIZO klas voor zeer intensieve zorg en onderwijs

Al deze groepen hebben een leerkracht en worden naar behoefte geassisteerd door een onderwijsassistent. Medewerkers van Kenter Jeugdhulp bieden ondersteuning, waar naast onderwijs, ook speciale zorg nodig is voor een leerling om tot ontwikkeling te komen.

Back To Top
Neem contact op
X