skip to Main Content

De Satelliet: Groepen en Personeel

Satelliet, met vertrouwen de toekomst tegemoet

Als leerlingen onze school verlaten, hopen wij dat ze positief terugkijken waarin ze veel geleerd hebben. Wij bieden de kinderen structuur, rust en regelmaat. Wij stellen voor ieder kind hoge, maar realistische, doelen vast die wij nastreven.

Wij verdelen onze leerlingen op basis van hun leeftijd en wat ze nodig hebben in hun onderwijsbehoeften en zorgbehoeften, over de groepen. Zo ontstaan er stamgroepen waar kinderen met leeftijdgenoten en / of leerlingen met het zelfde ontwikkelniveau inzitten. Binnen die groepen leveren we zoveel mogelijk maatwerk. In het schooljaar 2017-2018 zijn onze leerlingen verdeeld over de volgende groepen op IKC ZK locatie Satelliet:

· 1 behandelgroep voor kinderen die nog geen vier jaar zijn

· 2 onderwijs zorg klassen waarin de kinderen naast onderwijs van hun leerkracht ook behandeling krijgen van een pedagogisch medewerker van Kenter Jeugdhulp

· 1 observatie kleuterklas voor speciaal ( basis)onderwijs

· 1 groep 3 voor speciaal onderwijs

· 1 groep 3-4 voor speciaal basisonderwijs

· 1 groep 5 voor speciaal basisonderwijs

· 1 groep 6-7 voor speciaal basisonderwijs

· 1 groep 8 voor speciaal basisonderwijs

Al deze groepen hebben een leerkracht en worden naar behoefte geassisteerd door een onderwijsassistent. Medewerkers van Kenter Jeugdhulp bieden ondersteuning, wanneer er naast onderwijs, ook speciale zorg nodig is voor een leerling om tot ontwikkeling te komen.

Neem contact op
Back To Top
X