Het Expertiseteam

Het Expertiseteam IKC Zuid-Kennemerland ondersteunt (reguliere) scholen in Zuid-Kennemerland bij allerlei vragen rondom leerlingen, groepen of schoolteams. Zij zijn beschikbaar voor consultatie en advies. Zij  kunnen helpen bij het passend maken van het onderwijs op de huidige school. De experts zijn werkzaam op één van de drie vestigingen of zijn (tijdelijke) externe gedragsspecialisten. Scholen kunnen met hun vraag contact opnemen door onderstaand formulier in te vullen. De coördinator van het Expertiseteam zal binnen vijf werkdagen de vraag in behandeling nemen. Het streven is dat er binnen twee weken contact is tussen de school en de expert.

Wat doen wij?

Het Expertiseteam Zuid-Kennemerland wil met haar kennis en kunde scholen ondersteunen bij het afstemmen van het aanbod voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, om zo bij te dragen aan nog meer passend onderwijs voor deze leerlingen binnen het regulier onderwijs. Een basisschool kan vragen stellen op leerlingniveau, groepsniveau en teamniveau.

 

Een greep uit onze expertise

Basisscholen zijn altijd vrij om contact met ons op te nemen. Om een idee te geven waarover we te benaderen zijn, geven we hier een opsomming. Deze is niet volledig: ASS hechtingproblemen, hulpverlening Jonge kind, didactisch handelen, klassenmanagement, Dyslexie, NT2, executieve functies, ondersteuningsbehoefte in traumasensitief lesgeven of HB dubbel bijzonder kaart brengen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Het Expertiseteam IKC Zuid-Kennemerland ziet jullie vragen graag tegemoet!

Scroll to top