skip to Main Content

Een groep voor groei

Op locatie Focus hebben we drie structuurgroepen. Samen vormen zij de A-afdeling in de school. Deze A groepen richten zich op leerlingen met (kenmerken van) autisme en angsten, die op vastlopen binnen het onderwijs en daardoor niet goed tot leren komen. In deze groepen wordt eerst gewerkt aan het versterken van het zelfvertrouwen van het kind en het gevoel van veiligheid. Als het kind zich voldoende veilig voelt, kunnen de motivatie en werkhouding verbeteren. Er wordt vooral individueel of in heel kleine groepjes gewerkt. De kinderen werken allemaal op hun eigen niveau. Zij hebben een rustige, afgeschermde werkplek: hun kantoor. Voor ieder kind wordt een optimale werkomgeving ingericht en hulpmiddelen op maat aangeboden.

We hebben nu een onderbouw A-groep (OB-A), een middenbouwgroep (MB-A) en een bovenbouw A-groep (BB-A). In de groepen trainen we de sociale vaardigheden en weerbaarheid. De faalangst die sommige kinderen het leren zo moeilijk maakt, wordt aangepakt. Wij werken aan optimale groei van ieder kind. Echt zorg en onderwijs op maat dus!

Op Focus werken we in de A-groepen ook met een hulphond. In BB A helpt Sunay, een labradoodle-pup juf Edith. De A-groepen liggen naast elkaar in een aparte vleugel van de school, dus de kinderen uit de andere A-groepen kunnen ook baat hebben bij de aanwezigheid van Sunay.

Wij geloven in een positief effect van een hulphond bij het begeleiden van kinderen met bijvoorbeeld een Autisme Spectrum Stoornis. Sunay kan helpen bij ruzies, troost bieden bij pijn of verdriet, brengt rust en plezier in de groep, helpt bange en boze kinderen. Samen met haar baasje gaat zij zich nog verder leren ontwikkelen op dit gebied.

Neem contact op
Back To Top
X