Aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden, dan doet u dat bij de vestiging van eerste keus. De school onderzoekt of zij de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft. Als dat niet lukt op die school, dan is er overleg met de centrale aanmeldcommissie van IKC ZK. Samen overleggen zij wat de beste plek voor uw kind is om verder te ontwikkelen. De school waar u uw kind heeft aangemeld houdt met u contact over het vervolg.  

Op de school waar een passende plek voor uw kind is, is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om ingeschreven te kunnen worden. De oorspronkelijke school vraagt bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland de TLV aan. De intern begeleider zorgt samen met u voor de aanvraag.   

Andere vragen over onderwijs?

  • Het Ouder- en jeugdsteunpunt van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland (POZK) is er voor ouders en jeugd. U kunt terecht met vragen over alles wat te maken heeft met uw kind op school. Onze consulenten ouders & school helpen u op weg bij het vinden van de school die het best past bij wat uw kind nodig heeft. Samen met u kunnen zij zoeken naar oplossingen wanneer u er met school niet goed uitkomt; of het nu gaat om eenvoudige vraagstukken of ingewikkelde kwesties. Bijvoorbeeld door begeleiding te bieden bij individuele gesprekken of bij groter overleg met school.

    Onze consulenten ouders & school zijn onafhankelijk en onpartijdig. Zij zoeken met alle betrokkenen naar een oplossing die past voor u én voor de school. Dat betekent dat gesprekken altijd op basis van gelijkwaardigheid worden gevoerd, waarbij zowel vanuit uw perspectief als dat van school wordt gekeken. Het streven is altijd om uit te komen bij een oplossing waar iedereen JA op kan zeggen.

Scroll to top