skip to Main Content

Gespecialiseerd onderwijs
Jeugdhulp
Aanmelding
Passend aanbod
Met ouders
Samenwerking
Meerdere expertises
Buiten de kaders
Één visie
Samen sterk
Samen sterk

IKC Zuid Kennemerland is een samenwerking van professionals op het gebied van speciaal (basis) onderwijs, jeugdhulp en zorg. Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat aan kinderen van 2 tot 13 jaar met een specifieke ondersteuningsvraag, leer- en/of gedragsproblemen. Door het bundelen van ieders expertise in een integraal arrangement op maat, leggen we een stevige basis onder hun zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfredzaamheid en weerbaarheid. Voor de doelgroep 0 tot 2 jaar werken we samen met partners in de wijk.

Onder het tabje Locaties vindt u alle informatie over de dagelijkse gang van zaken op de scholen, zoals de schoolgids, vakantieroosters en dergelijke.

Onderwijs i.c.m. behandeling

De structuurgroep

Zeer intensieve zorg en onderwijs

De laatste ontwikkelingen

Back To Top
Neem contact op
X