Welkom bij IKC Zuid-Kennemerland

Wat is IKC Zuid-Kennemerland?
Onderwijs en jeugdhulp werken samen!

De basisschool is belangrijk voor kinderen. Daar ontdekken en ontwikkelen ze hun talenten en bereiden ze zich voor op hun toekomst. Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig dan het regulier onderwijs kan bieden. Om deze kinderen binnen gespecialiseerde scholen een passende plek te bieden, werken onderwijs en jeugdhulp in Zuid-Kennemerland samen. Wij helpen kinderen om hun schoolloopbaan in het regulier basisonderwijs, of in het gespecialiseerd onderwijs succesvol te laten verlopen. Kinderen krijgen hier onderwijs en begeleiding die is afgestemd op hun ondersteuningsbehoeften. Dat doen we met begeleiding en specialistische hulp op maat. Daarbij kijken we goed naar wat kinderen nodig hebben op het brede gebied van gedrag, leren, opvoeding en ondersteuning.

Ook heeft IKC Zuid-Kennemerland een eigen expertiseteam. Reguliere basisscholen in de regio Zuid-Kennemerland, kunnen hier terecht voor consultatie en advies bij een hulpvraag om het onderwijs op de eigen school passender te maken.

De drie locaties

 • IKC Focus

  Houtmanpad 33
  2014 AZ Haarlem

   

  IKC Schalkwijk

  Vestiging Dumont
  Niels Finsenstraat 35
  2035 CZ Haarlem
  Vestiging De Satelliet
  Albert Schweitzerlaan 8
  2037 RS Haarlem

   

  IKC Schoterbos

  Vestiging Trapeze
  Dinkelstraat 4
  2025 PH Haarlem
  Vestiging Gunning
  Rijksstraatweg 245
  2024 DG Haarlem

   

Samen sterker!

Wij gaan voor het vergroten van kansen van alle kinderen in de regio Zuid-Kennemerland, zodat zij volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen. Op het IKC Zuid-Kennemerland helpen we kinderen om hun unieke talenten te ontdekken, te benutten én te versterken. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Die samenleving begint op IKC Zuid-Kennemerland.

We voelen ons verantwoordelijk voor ieder kind. En dat blijven we doen; we laten kinderen niet meer los. Kinderen verschillen. Dat begrijpen wij heel goed. Daarom gaan wij altijd uit van de individuele mogelijkheden en behoeften van een kind. Vanuit een realistisch zelfbeeld zetten we kinderen in hun kracht. Samen bouwen we aan zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfredzaamheid en weerbaarheid. Dat doen we met de ouders van onze kinderen.

IKC Zuid-Kennemerland is meer dan zomaar een locatie. Het is een vertrouwde, veilige en stimulerende onderwijsomgeving van waaruit we kinderen houvast bieden, ook als het tijdelijk wat minder gaat. IKC Zuid-Kennemerland staat voor passend aanbod dichtbij huis, voor structuur en een positief klimaat.

Onze kernwaarden

 • We dragen bij aan ontwikkeling en groei

  Het kind staat centraal. Alles wat we doen, draagt bij aan ontwikkeling en groei. Dat vraagt van ons dat we niet stilstaan, maar voortdurend in beweging zijn. En dat we onze professionaliteit blijven ontwikkelen.

 • We doen het samen

   

  We willen samenwerken en samen ontwikkelen. Als organisaties en professionals. Samen ben je sterker, ontwikkel je je beter en ben je gelukkiger. We bundelen onze krachten en staan steeds met elkaar in verbinding. Vanuit de overtuiging dat het geheel meer is dan de som der delen.

 • We zijn ondernemend en doelgericht

  Als we kansen zien, proberen we ze te grijpen. We wachten niet af, maar komen snel in beweging. We zijn creatief, energiek en proactief. We weten waar we heen willen en wat er nodig is om daar te komen. We houden niet van omwegen, maar gaan recht op ons doel af.

 • We zijn verantwoordelijk

  We voelen ons verantwoordelijk voor ons werk én voor elkaar. Dat betekent ook dat we betrokken zijn en de moeite nemen om ons in een ander te verdiepen. Dat gaat over muren en schotten heen en reikt tot ver buiten onze organisatie.

 • We zijn open

  We zijn optimistisch, doen ons werk graag en dat stralen we uit. We bouwen aan een veilige omgeving waarin we open, duidelijk en eerlijk naar elkaar kunnen zijn. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Handelen naar eer en geweten en altijd vanuit het ontwikkelingsperspectief van de kinderen. We hebben respect voor de ander en vertrouwen elkaar.

Wij zien voor ieder kind
de kans om zich
te ontwikkelen
en het beste uit
zichzelf te halen

Passend aanbod dichtbij

IKC Zuid-Kennemerland staat voor een passend aanbod dicht bij huis. Wij zijn er voor kinderen van 2,5 tot en met 13 jaar die niet of onvoldoende kunnen worden begeleid in het regulier onderwijs. Wij bieden begeleiding en specialistische hulp op maat. Daarbij kijken we goed naar wat kinderen (en hun ouders) nodig hebben op gedrag, leren, opvoeding en ondersteuning.

We pakken hulpvragen vroegtijdig samen aan. Daarbij gaan we altijd uit van de individuele mogelijkheden en behoeften van een kind. We kijken wat kind en gezin nodig hebben en spelen daar met de juiste mix van onderwijs, begeleiding, ondersteuning en opvang op in. Zo bouwen we aan zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfredzaamheid en weerbaarheid; dé basis voor een kind om te kunnen leren en zich goed te kunnen voelen. Ouders, school, jeugdhulp en overige betrokkenen rondom het kind trekken gezamenlijk op. Samen halen we het beste uit ‘onze’ kinderen!

Wilt u meer weten?

Zoekt u voor uw kind een passende plek waar het zich kan ontwikkelen? Waar onderwijs en jeugdhulp geboden wordt? Neem dan contact op met één van de drie locaties waar uw voorkeur naar uit gaat en maak een afspraak voor een rondleiding.

Scroll to top